Bude sa rúbať

Keď som prechádzala nedávno okolo vystavenej štúdie rekonštrukcie južnej časti Námestia slobody v Humennom (výklad predajne Diamir), mesiac som nepočula, nečítala reakciu na tuto dôležitú informáciu od Humenčanov. Je to ľahostajné mlčanie, súhlasné mlčanie, alebo mlčanie, ako pri mučení? Tento tretí variant mlčania som pociťovala ja a čakala na reakciu niekoho, niečoho. Keďže svoj osud si tvoríme cez svoje myšlienky, vôľu, túžby a skutky, nedalo mi nezareagovať. Ku geometrickej, neosobno-chladnej, až sterilnej industrializácii námestia sa vyjadrovať podrobne nechcem. Máme v Humennom viacej architektov a ich úlohou by malo byť zareagovať pozitívne, či negatívne. Aj keď súčasné trendy v architektúre poukazujú...

Detské ihriská v Snine

Pripravili sme projekt modernizácie detského ihriska v Súkromnej materskej škôlke na Vihorlatskej ulici v Snine. Projekt bol podaný škôlkou, ale nadácia ho nepodporila. V budúcnosti tento projekt chceme realizovať. Zelený kameň je partnerom projektu mesta Snina v rámci ktorého sa plánuje vybudovať nové detské ihrisko v meste Snina. To, či je projekt schválený budeme vedieť vo februári 2009. V prípade, že bude projekt nadáciou podporený, pripojíme viac informácií.

Revitalizácia historického parku v Snine

OZ Zelený kameň je jedným z podporovateľov návrhu za citlivú obnovu parku pri kaštieli. Tento návrh bol predložený do všetkých komisií mestského zastupiteľstva v Snine ako alternatíva výstavby krytej plavárne presadzovanej niektorými predstaviteľmi mesta na tzv. starom ihrisku, ktoré je súčasťou historického parku. Keďže zástupcovia mesta Snina sa, ani napriek verejným diskusiám, nezaoberali možnosťou výstavby krytej plavárne na iných navrhnutých lokalitách, v mesiacoch máj – jún 2007 prebehla v Snine petícia za citlivú obnovu parku pri kaštieli. Zapojilo sa do nej celkom 3 415 občanov, z toho 2 840 Sninčanov, 524 obyvateľov obcí z okresu Snina a 51 obyvateľov mimo...

Územné plány obcí Zemplínske hámre, Kolonica a Stakčín

V auguste 2006 obce Zemplínske hámre a Kolonica oznámili vypracovávanie strategického dokumentu (t.j. územný plán obce). Obec Stakčín pripravuje doplnok do územného plánu obce. Predpokladáme, že budú snahy dostať projekt SZŠ Biele kamene do záväzných častí územných plánov obcí. To je dôvod, prečo nás tento proces zaujíma a budeme sa ho zúčastňovať. Zelený kameň zatiaľ nevydal v tejto veci žiadne stanovisko, nakoľko bolo vydané stanovisko VLK Východné Karpaty, ktoré momentálne postačuje. Podľa § 4 ods.1 príloha zákona č.1, územné plány obcí do 2000 obyvateľov, na území, ktorých sa nachádza navrhované vtáčie územie, územie európskeho významu alebo územie, ktoré patrí do...

Vzor Bielych kameňov, lyžiarske stredisko Veľká Rača, smeruje do konkurzu

Jedno z najznámejších lyžiarskych stredísk v žilinskom regióne, Veľká Rača, smeruje do konkurzu. Pohľadávku bánk prednedávnom odkúpila spoločnosť 1. Tatranská akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave. Minulý týždeň sa nám nepodarilo zistiť, aké má s Veľkou Račou plány. V stredisku sa lyžuje. OŠČADNICA. Známemu lyžiarskemu stredisku Veľká Rača v Oščadnici hrozí konkurz. O tom, či sa nakoniec uskutoční alebo nie, by sa malo rozhodnúť počas najbližších týždňov. Ak sa tak stane, v tejto chvíli nie je isté, či stredisko, ktoré úspešne začalo sezónu, ju aj dokončí. Pohľadávky bánk totiž odkúpila spoločnosť 1. Tatranská akciová spoločnosť, vlastníkom ktorej je mediálne známy...

Zakladatelia Zeleného kameňa

Členovia rady Zeleného kameňa Viliam Bartuš info@zelenykamen.sk Štatutár – člen rady Vyučený vodár – kurenár, maturita strojár Od roku 1997 sa venujem práci v ochranárskych mimovládnych organizáciach a od roku 2000 celou dušou v lesoochranárskom zoskupení VLK Východne Karpaty. Záľuby: pobyt v nespútanej voľnej prírode a pokojnych miestach, zberateľstvo (mince, tel. karty a pekné staré veci) Rastislav Sopko sopko@nemec.sk Člen rady Vyštudoval som elektromechanika pre stroje a zriadenia s maturitou a momentálne pracujem ako technik v súkromnej firme. Záľuby: turistika pešia, cyklo, lyžiarska, vodná, horolezectvo, technika. Dušan Reiser dusan.reiser@gmail.com Člen rady Vyštudoval som strednú rybársku školu vo Vodňanoch (Česká republika)....

Stanovy občianskeho združenia ZELENÝ KAMEŇ

I. Základné ustanovenia Názov občianskeho združenia je Zelený kameň (ďalej len združenie). Združenie je dobrovoľnou, neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou občanov, ktorí realizujú ciele uvedené v čl. II. Sídlom združenia je Vihorlatská 1416, 069 01 Snina. Združenie pôsobí na miestnej a regionálnej úrovni. II. Ciele a činnosť Cieľom združenia je brániť prírodu a krajinu predovšetkým pohoria Vihorlat a jeho okolia, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, rozvíjať demokraciu a otvorenú občiansku spoločnosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónu, posilňovať efektívnu účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu. Združenie zároveň vzniká priamo za účelom ochrany životného prostredia pri plánovanej výstavbe Strediska...

Spolupráca

VLK Východné Karpaty Ul. kpt. Nálepku 102 069 01 Snina Tel.: 0911 779 020 e-mail: vilo@wolf.sk www.wolf.sk KST – Klub slovenských turistov Junácka 6 832 80 Bratislava Tel.: + 421 2 49249223 Fax: +421 2 49249569 e-mail: ustredie@kst.sk www.kst.sk Dušan Reiser, SNINA : 0908 487 485 Priatelia Zeme – SPZ poštová adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice kancelária: Alžbetina 53, Košice tel./fax: 055 / 677 1 677 mobil: 0903 77 23 23 e-mail: spz@priateliazeme.sk www.priateliazeme.sk/spz číslo účtu: 4350054728/3100