Ďakujeme

Za vašu podporu a pomoc, malú aj veľkú by sme sa chceli úprimne poďakovať všetkým jednotlivcom i organizáciám, ktorí boli aj pri dostatku svojich problémov, ochotný sa podieľať na riešení problémov prírody i nás všetkých. Bez vašej spolupráce by naše snaženie nemalo význam ani zmysel. Ďakujeme vám za pomoc a prejavenú dôveru Obzvlášť by sme sa chceli poďakovať a prejaviť našu veľkú vďačnosť najmä ľuďom v nadáciách, firmách, spoločnostiach, inštitúciách, ale i jednotlivcom, ktorí sa aktívne zapájajú do tvorby krajšieho a lepšieho prostredia vo svete, v ktorom sa dá žiť. Nadácia Ekopolis – Banská Bystrica ( www.ekopolis.sk ) Tvorcovia filmu...

Pomôžte nám

Ku každému cieľu vedú vždy dve cesty a to: krátka a jasná s vašou pomocou dlhá a nejasná bez vašej pomoci Ako organizácia existujeme výlučne na dobrovoľníckom prístupe a z darov našich členov a sympatizantov. Preto, ak sú vám blízke ciele nášho snaženia pomôžte nám. Pomôžete zároveň aj sami sebe. Bez vašej podpory a pomoci by naše snaženie vyšlo len nazmar. Ako nám pomôcť? Pomáhajte aktívne Staňte sa členom/kou združenia Zelený kameň a spolupodieľajte sa tak s nami na tvorbe krajšieho a zdravšieho regiónu, v ktorom sa bude dať lepšie žiť. Získajte tak možnosť zúčastňovať sa na plánovaní a chode...