Category Archives: O nás

Členovia rady Zeleného kameňa Viliam Bartuš info@zelenykamen.sk Štatutár – člen rady Vyučený vodár – kurenár, maturita strojár Od roku 1997 sa venujem práci v ochranárskych mimovládnych organizáciach a od roku 2000 celou dušou v lesoochranárskom

Continue reading

I. Základné ustanovenia Názov občianskeho združenia je Zelený kameň (ďalej len združenie). Združenie je dobrovoľnou, neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou občanov, ktorí realizujú ciele uvedené v čl. II. Sídlom združenia je Pichne 69, 069

Continue reading

VLK Východné Karpaty Ul. kpt. Nálepku 102 069 01 Snina Tel.: 0911 779 020 e-mail: vilo@wolf.sk www.wolf.sk KST – Klub slovenských turistov Junácka 6 832 80 Bratislava Tel.: + 421 2 49249223 Fax: +421 2

Continue reading

Občianske združenie Zelený kameň je nezisková mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody a krajiny predovšetkým pohoria Vihorlat a jeho okolia. Našim cieľom je popri ochrane prírody, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, rozvíjať otvorenú občiansku

Continue reading

OZ Zelený kameň Pichne 69 069 01 Pichne, okres Snina Slovenská republika email: info@zelenykamen.sk tel.: 0940 372 464