Mesiac: september 2016

OZ Zelený kameň Martin Oskorip Porúbka 79 06741 Chlmec, okr. Humenné email: info@zelenykamen.sk tel.: 0918 409 776

Ku každému cieľu vedú vždy dve cesty a to: krátka a jasná s vašou pomocou dlhá a nejasná bez vašej pomoci Ako organizácia existujeme výlučne na dobrovoľníckom prístupe a z darov našich členov a sympatizantov.

Continue reading