Mesiac: február 2017

Keď som prechádzala nedávno okolo vystavenej štúdie rekonštrukcie južnej časti Námestia slobody v Humennom (výklad predajne Diamir), mesiac som nepočula, nečítala reakciu na tuto dôležitú informáciu od Humenčanov. Je to ľahostajné mlčanie, súhlasné mlčanie, alebo

Continue reading

Pripravili sme projekt modernizácie detského ihriska v Súkromnej materskej škôlke na Vihorlatskej ulici v Snine. Projekt bol podaný škôlkou, ale nadácia ho nepodporila. V budúcnosti tento projekt chceme realizovať. Zelený kameň je partnerom projektu mesta

Continue reading

OZ Zelený kameň je jedným z podporovateľov návrhu za citlivú obnovu parku pri kaštieli. Tento návrh bol predložený do všetkých komisií mestského zastupiteľstva v Snine ako alternatíva výstavby krytej plavárne presadzovanej niektorými predstaviteľmi mesta na

Continue reading

www.zemplinskehamre.sk Projekt Biele Kamene vo Vihorlatských vrchoch ohrozuje lesy zapísané do svetového prírodného dedičstva Unesco (mapa) Vzor Bielych kameňov smeruje do konkurzu Pripomienky k Správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie Strediska zimných športov Biele

Continue reading

V auguste 2006 obce Zemplínske hámre a Kolonica oznámili vypracovávanie strategického dokumentu (t.j. územný plán obce). Obec Stakčín pripravuje doplnok do územného plánu obce. Predpokladáme, že budú snahy dostať projekt SZŠ Biele kamene do záväzných

Continue reading

Správa je k dispozícii na eia.enviroportal.sk Pripomienky k správe od niektorých organizácií: KST – Klub slovenských turistov Zelený kameň VLK Východné Karpaty

Jedno z najznámejších lyžiarskych stredísk v žilinskom regióne, Veľká Rača, smeruje do konkurzu. Pohľadávku bánk prednedávnom odkúpila spoločnosť 1. Tatranská akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave. Minulý týždeň sa nám nepodarilo zistiť, aké má s

Continue reading

Členovia rady Zeleného kameňa Viliam Bartuš info@zelenykamen.sk Štatutár – člen rady Vyučený vodár – kurenár, maturita strojár Od roku 1997 sa venujem práci v ochranárskych mimovládnych organizáciach a od roku 2000 celou dušou v lesoochranárskom

Continue reading

I. Základné ustanovenia Názov občianskeho združenia je Zelený kameň (ďalej len združenie). Združenie je dobrovoľnou, neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou občanov, ktorí realizujú ciele uvedené v čl. II. Sídlom združenia je Vihorlatská 1416, 069

Continue reading

VLK Východné Karpaty Ul. kpt. Nálepku 102 069 01 Snina Tel.: 0911 779 020 e-mail: vilo@wolf.sk www.wolf.sk KST – Klub slovenských turistov Junácka 6 832 80 Bratislava Tel.: + 421 2 49249223 Fax: +421 2

Continue reading