Zelený kameň je späť

Po dlhej absencii Zelený kameň ožil pár mesiacov pred koncom roka 2016.
Predkladáme vám výročnú správu za toto krátke obdobie:

Sme veľmi radi, že sme sa pohli z tichého miesta. Rok 2017 už žije Zeleným kameňom v plnom prúde.