Organické produkty vs. Guerilové zahradkárčenie

Niektorí dobre mysliaci jednotlivci urobili ten krok k pestovaniu a konzumovaniu organického jedla. Zatiaľ čo organické jedlo je očividne lepším výberom než umelé metódy produkcie jedla, súčasné hnutie organických potravín neadresuje základné problémy priemyselnej produkcie potravín. Tieto problémy sú chybami kapitalistickej ekonomiky a osobného odcudzenia od produkcie potravín. Tento článok ukazuje, že naturálna hortikultúra (predovšetkým guerilové záhradkárčenie) adresuje oba tieto témy a odhaľuje organické produkty za to, čím skutočne sú: prebrané kapitalizmom, ľudskými túžbami vrátiť sa k prirodzenejším spôsobom života.

Chyby kapitalistickej ekonomiky

Kapitalizmus je ekonomický systém, kde vlastníctvo majetku je využívané k hromadeniu väčšieho majetku pre triedu, ktorá ho vlastní. Pri produkcii a predaji tovarov sa vyžívajú dve metódy na zvýšenie zisku z týchto tovarov: zvýšenie množstva predaja a zníženie výdajov na vyprodukovanie každého kusu. Tieto dve stratégie produkcie viedli agrobiznis k prijatiu GMO, pesticídov, umelých hnojív, monokultúre a transkontinentálnym transportom jedla. Vzhľadom na to, že sú to tieto ekonomické praktiky trhovej ekonomiky, ktoré vytvorili tieto škodlivé postupy agrobiznisu, a vzhľadom na to, že tieto metódy sú nevyhnutné v akomkoľvek trhu komodít, ako niekto môže usudzovať, že tieto škodlivé postupy agrobiznisu prestanú existovať, zatiaľ čo by existovala trhová ekonomika? Ďalej, ako môže niekto usudzovať, že organické jedlo, táto medzera v trhu, prinesie koniec týmto zhubným technikám, keď tento maličký trh je púhym rozšírením tohto systému, ktorému sa hnutie organických potravín snaží čeliť?
Táto medzera v trhu, ktorá existuje, poctivo nasleduje zákony ponuky a dopytu. Každá rozumná osoba by si vybrala organické potraviny, keby bol možný dobrý výber, takže tento „dopyt“ robí organické potraviny zvyčajne drahšími. Kvôli neodmysliteľnej nerovnosti v distribúcii kapitalistického bohatstva a tlak kladený na tú časť spoločnosti s menším príjmom k ďalšiemu pritiahnutiu dolárov, tí ekonomicky znevýhodnení (veľká väčšina z nás) sa rozhodujú kúpiť lacnejšie jedlo namiesto organického. V tejto situácii sa organické jedlo stáva privilégiom pre vrchnú kôrku spoločnosti. Teraz nie je bohatstvo rezervované len pre hornú triedu, ale sú aj prirodzené a bezpečné potraviny. Organické jedlo nie je ničím viac než novým tovarom, žiadnou revolučnou myšlienkou. Tak ako dlho bude tovarom, bude zachovávať kapitalizmus. Udržiavaním kapitalizmu viac pomáha agrobiznisu, ako ho zastavuje.
Na druhej strane guerilové záhradkárčenie je úplne odstránené z kapitalistickej ekonomiky. Je nemožné pre kapitalizmus ako urobil tovar z jedla zo záhradky, pretože tu nie je žiaden trh medzi producentom a spotrebiteľom.

Odcudzenie od zdrojov jedla

Organická certifikácia je garanciou pre konzumenta, že boli použité úrčité metódy pri produkcii jedla. To utešuje konzumenta a takto si viac uvedomuje, skadiaľ pochádza jeho jedlo. Ľudia si vážia organické metódy, pretože je to bližšie tomu, ako rastliny žijú v prírode. Vidia to ako viac udržateľnejšie a bezpečnejšie pre ľudí ako aj pre ekosystém. Čo organické produkty nemôžu nikdy poskytnúť je ten historicky blízky vzťah, z ktorého sa tešili ľudia a životné systémy (divočina, rodinné farmy), ktoré ich zásobovali jedlom.

Ekonomika odstraňuje produkciu jedla z ľudských životov a očakáva sa od nich, aby sa sústredili na iné úlohy, úlohy, ktoré sú vysoko špecializované a obyčajne nemajú žiaden priamy úžitok pre tú osobu, ktorá ich vykonáva. Dokonca väčšina farmárov produkuje trhové plodiny a kupuje si zvyšok svojej diéty. To dávne spojenie s ekosystémami sa pominulo a ľudia teraz zbierajú ovocie zo supermarketu namiesto zo stromov. Toto oddelenie postihuje nášho ducha nesmiernymi spôsobmi.

Guerilové záhradkárčenie nás znovu zoznamuje s tým, čo nás zachováva. My z prvej ruky uplatňujeme metódy, ktorými by sme chceli, aby naše jedlo bolo vyprodukované. Potom už človek nie je závislý na organizáciách organických štandardov a predajcoch potravín. Už viac nie je jedlo tovarom, ale neodlučiteľnou súčasťou našich dennodenných životov. Organické jedlo je možno lepšou voľbou konzumenta, ale nemá žiaden výrazný dopad pre náš dennodenný život.

Konečný úsudok

Guerilové záhradkárčenie je snahou stať sa nezávislými od trhovej ekonomiky, kombinované ochotou militantne vyvlastniť pôdu od kapitalistov, ktorí profitujú z tejto vykorisťovateľskej trhovej ekonomiky. Používaním skonfiškovanej pôdy sa guerilové záhradkárčenie stáva možnosťou pre všetkých ľudí, nie len tých, ktorí si môžu dovoliť dom s dvorom. Guerilové záhradkárčenie je križovatkou sebestačnosti a triednej vojny. Je pokusom o oslobodenie sa od kapitalizmu bez toho, aby sme zabudli na to, že človek nemôže ujsť pred kapitalizmom bez toho, aby s ním bojoval. Človek nemôže ujsť z väzenia, ktoré obklopuje celú planétu. Jediným riešením je zničiť to väzenie. Guerilové záhradkárčenie má ten potenciál, aby pomohlo zničiť to väzenie. Avšak organické produkty sa dajú skôr prirovnať k systému odmien pre dobre sa správajúcich väzňov.