KURZ Rozmnožovania ovocných drevín

11. jún v čase od 9:00 do 15:00

Stará škôlka - Porúbka, okr. Humenné

Milí priatelia,

pozývame vás na kurz rozmnožovania ovocných drevín.
Po úspešnom úvode kurzov, kde sme sa naučili orezávať ovocné stromy a kríky, sa tentokrát naučíme rôzne metódy ich rozmnožovania.
Predvedieme si praktické ukážky očkovania, vrúbľovania a štiepenia priamo vonku v teréne.

O svoje skúsenosti sa aj tentokrát príde podeliť pán Eduard Jakubek, predseda RV SZZ z Prešova.
Vzhľadom k mimoriadnému úspechu predchádzajúceho kurzu sa sa už tradične nahlasujte na adresu:
info@zelenykamen.sk, alebo na tel.č. 0918 409 776
Akcia je už tradične zdarma, prípadne za dobrovoľný príspevok pre činnosť a aktivity nášho združenia.
K dispozícii bude mimo dôležitých informácii aj pohostenie z lokálnych zdrojov.
Tešíme sa na vás.