Členstvo

Občianske združenie Zelený kameň je nezisková mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody a krajiny predovšetkým pohoria Vihorlat a jeho okolia. Našim cieľom je popri ochrane prírody, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, rozvíjať otvorenú občiansku spoločnosť, podporovať vyvážený rozvoj regiónu a posilňovať efektívnu účasť občanov na rozhodovaní o veciach verejného záujmu.

OZ Zelený kameň vznikol 21.januára 2005, 3.2.2005 zaregistrovalo ministerstvo vnútra SR jeho stanovy a 18.4.2005 nám bolo pridelené identifikačné číslo IČO:37947010. V súčasnosti má 324 členov (starších ako 18 rokov) predovšetkým zo Sniny, Stakčína a okolia.

Členstvo v OZ Zelený kameň je dobrovoľne a bezplatné. Viac v stanovách odsek III. a IV.

Ak sú aj vám blízke naše ciele a chcete sa stať členom ZK kontaktujte nás e-mailom na info@zelenykamen.sk.