Spolupráca

VLK Východné Karpaty
Ul. kpt. Nálepku 102
069 01 Snina
Tel.: 0911 779 020
e-mail: vilo@wolf.sk
www.wolf.sk


KST – Klub slovenských turistov
Junácka 6
832 80 Bratislava
Tel.: + 421 2 49249223
Fax: +421 2 49249569
e-mail: ustredie@kst.sk
www.kst.sk
Dušan Reiser, SNINA : 0908 487 485


Priatelia Zeme – SPZ
poštová adresa: P.O.BOX H-39, 040 01 Košice
kancelária: Alžbetina 53, Košice
tel./fax: 055 / 677 1 677
mobil: 0903 77 23 23
e-mail: spz@priateliazeme.sk
www.priateliazeme.sk/spz
číslo účtu: 4350054728/3100