Bezodpadová domácnosť (4.7.2018)

Sériu prednášok sme konečne odštartovali prednáškou „Bezodpadová domácnosť“ dňa 4.7.2018 v Snine (Kaštieľ) a v Humennom (Nostalgia).

O takmer bezodpadovom životnom režime a o tom, ako môže i bežná slovenská domácnosť redukovať množstvo produkovaného odpadu na absolútne minimum, rozprávali ekoaktivistky a zakladateľky bezobalového obchodu v Prešove – Odváž(e)ne. Predstavili dobrovoľnú skromnosť, uprednostňovanie lokálnych zdrojov potravín a výrobcov, nakupovanie bez obalov, „upcycling“ (opätovné využívanie pôvodne nepotrebných vecí na iný účel), posúvanie už nepotrebných vecí v rámci rodiny či komunity, požičiavanie si vecí namiesto ich kúpy a ďalšie princípy, metódy a triky, vďaka ktorými môžeme výrazne znížiť našu odpadovú stopu.

Akcie mali napriek skvelému počasiu a v Snine aj príliš skorému termínu (15:00) dobrú návštevnosť. Ďakujeme všetkým za účasť, aktívnu diskusiu a príspevky a tešíme sa na vás pri ďalšej prednáške či workshope zorganizovaným združením Zelený Kameň.

https://www.facebook.com/pg/OdvazEne/
https://www.facebook.com/zelenykamen/