Zakladatelia Zeleného kameňa

Zakladatelia Zeleného kameňa
Zakladatelia Zeleného kameňa

Členovia rady Zeleného kameňa

Viliam Bartuš

info@zelenykamen.sk

Štatutár – člen rady
Vyučený vodár – kurenár, maturita strojár
Od roku 1997 sa venujem práci v ochranárskych mimovládnych organizáciach a od roku 2000 celou dušou v lesoochranárskom zoskupení VLK Východne Karpaty.
Záľuby: pobyt v nespútanej voľnej prírode a pokojnych miestach, zberateľstvo (mince, tel. karty a pekné staré veci)

Rastislav Sopko

sopko@nemec.sk

Člen rady
Vyštudoval som elektromechanika pre stroje a zriadenia s maturitou a momentálne pracujem ako technik v súkromnej firme.
Záľuby: turistika pešia, cyklo, lyžiarska, vodná, horolezectvo, technika.

Dušan Reiser

dusan.reiser@gmail.com

Člen rady
Vyštudoval som strednú rybársku školu vo Vodňanoch (Česká republika). Od
roku 1987 pracujem na Vodohospodárskej správe tokov povodia Laborca. Som
členom dobrovoľnej stráže prírody, vodnej stráže a rybárskej stráže.
Záľuby: Šport, turistika, príroda.