Pripomienky k Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie Strediska zimných športov Biele Kamene

Pripomienky k Správe o hodnotení vplyvov na životné prostredie Strediska zimných športov Biele Kamene