Revitalizácia historického parku v Snine

Navrh revitalizacie historickeho parku v Snine

OZ Zelený kameň je jedným z podporovateľov návrhu za citlivú obnovu parku pri kaštieli. Tento návrh bol predložený do všetkých komisií mestského zastupiteľstva v Snine ako alternatíva výstavby krytej plavárne presadzovanej niektorými predstaviteľmi mesta na tzv. starom ihrisku, ktoré je súčasťou historického parku. Keďže zástupcovia mesta Snina sa, ani napriek verejným diskusiám, nezaoberali možnosťou výstavby krytej plavárne na iných navrhnutých lokalitách, v mesiacoch máj – jún 2007 prebehla v Snine petícia za citlivú obnovu parku pri kaštieli. Zapojilo sa do nej celkom 3 415 občanov, z toho 2 840 Sninčanov, 524 obyvateľov obcí z okresu Snina a 51 obyvateľov mimo okresu Snina. Bližšie údaje o petícii aj celkovom zámere nájdete tu.

V súčasnosti je územie historického parku, vrátane starého ihriska, predmetom diplomových prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave. Výsledky ich prác by mali byť známe v mesiaci jún 2008. Následne by mala prebehnúť verejná diskusia, po ktorej bude známy definitívny návrh využitia tohto historického územia.

Svoj tip na citlivé zatraktívnenie parku môžete poslať aj na adresu dagal@nextra.sk.

Z doterajších tipov vyberáme:

  • prehradenie Cirochy a vytvorenie možností na rybačku či člnkovanie
  • vodopád ústiaci do rybníka
  • zámocké schody smerom od parku ku kaštieľu
  • umiestnenie automatických grilov (na mincu) pri altánkoch v budúcnosti situovaných pozdĺž Cirochy na nábrežnom korze
  • mestská pláž pri Ciroche