Detské ihriská v Snine

Pripravili sme projekt modernizácie detského ihriska v Súkromnej materskej škôlke na Vihorlatskej ulici v Snine. Projekt bol podaný škôlkou, ale nadácia ho nepodporila. V budúcnosti tento projekt chceme realizovať.

Zelený kameň je partnerom projektu mesta Snina v rámci ktorého sa plánuje vybudovať nové detské ihrisko v meste Snina. To, či je projekt schválený budeme vedieť vo februári 2009. V prípade, že bude projekt nadáciou podporený, pripojíme viac informácií.