Vo Vihorlatskom parku bude stáť skateboardové ihrisko

Zelený kameň sa snažil nájsť a presadiť vhodnejšiu lokalitu. Vhodné mestské pozemky už na takéto niečo nie sú voľné a súkromné pozemky nepripadali do úvahy. Takáto aktivita podľa nás nie je vhodná pre toto miesto, ale rada Zeleného kameňa sa rozhodla nebrániť tomuto projektu.

Keď sme sa koncom roka 2007 z médií dozvedeli o tomto zámere, hneď sme oslovili mesto s ponukou spolupráce na projekte. Na následnom osobnom stretnutí nám bolo povedané, že zatiaľ sa len podáva projekt, kde je definovaná iba aktivita bez určenia konkrétneho miesta. Dohodli sme sa, že v prípade, ak bude projekt schválený, tak sa pristúpi k výberu lokality na výstavbu ihriska. Po konzultáciách so “skejtermi” sme mestu, okrem iného, navrhli viaceré možnosti pre výber lokality na výstavbu ihriska. Medzi nimi boli: pozemok zaniknutého bazéna pri športovej hale, pozemok pri starej lekárni a v areáli futbalového štadióna.

Na ďalšie pracovné stretnutie k plánovaniu výstavby ihriska sme boli písomne pozvaní až koncom októbra 2008. Na tomto stretnutí sme sa dozvedeli, že Ministerstvom vnútra SR bol tento projekt podporený sumou 500 000,- Sk a mesto Snina schválilo na túto aktivitu príspevok 1 000 000,- Sk. Mesto sa však o schválení príspevku od MV SR dozvedelo až v októbri, pretože táto informácia bola písomne omylom zaslaná na ZŠ Komenského v Snine, kde “ležala” niekoľko mesiacov. Polmiliónový príspevok je viazaný tým, že stavba musí byť začatá najneskôr do konca roka 2008, inak peniaze prepadnú. Nastalo stresové obdobie, v ktorom sa rýchlo podarilo nájsť vhodnú alternatívnu lokalitu. Bola ňou plocha vedľa tenisových kurtov pri športovej hale. Voči tomu sa ale ostro ohradili tenisti, a tak nakoniec mesto rozhodlo o výstavbe v lokalite parku.

V parku dôjde k zaasfaltovaniu časti jeho lúčnej stredovej časti, kde budú vyrúbané aj tri stromy (mapa) a dva kríky. V správnom konaní, ktorého sme sa zúčastnili s touto lokalitou Zelený kameň nesúhlasil.