Podporte nás

Ku každému cieľu vedú vždy dve cesty a to:

 • krátka a jasná s vašou pomocou
 • dlhá a nejasná bez vašej pomoci

Ako organizácia existujeme výlučne na dobrovoľníckom prístupe a z darov našich členov a sympatizantov.

Preto, ak sú vám blízke ciele nášho snaženia pomôžte nám. Pomôžete zároveň aj sami sebe. Bez vašej podpory a pomoci by naše snaženie vyšlo len nazmar.

Pomôžte nám a zapojte sa.

 • Pomáhajte aktívne
  Staňte sa členom/kou združenia Zelený kameň a spolupodieľajte sa tak s nami na tvorbe krajšieho a zdravšieho regiónu, v ktorom sa bude dať lepšie žiť. Získajte tak možnosť zúčastňovať sa na plánovaní a chode aktivít združenia. Spoločne sa nám podarí omnoho viac. Členský príspevok je dobrovoľný.
 • Vašou službou
  Účasťou na nami poriadaných akciách, pomocou pri anketách, petíciách a monitoringoch. Ponúknutím vašich služieb napr. kopírovania, vyvolávania fotografií, scanovania, osvitu, tlače materiálov, bezplatným prenájmom priestorov, prekladateľskými a právnickými službami a …
 • Vecným darom
  Od drobností až po veľké veci. Od kancelárskych potrieb a komponentov po technické pomôcky. Farby, štetce, látky, foto materiál, nízko-kapacitné USB kľúče …
 • Propagáciou
  Umiestnením našej linky alebo banneru na vašom webe. Pomocou s distribúciou našich materiálov.
 • Finančne
  Nemáte čas pomôcť osobne, no napriek tomu chcete pomáhať prírode?
  Existuje množstvo spôsobov ako nás podporiť finančne. Prispejte na našu činnosť jednorazovým príspevkom, alebo si zriaďte trvalý príkaz. Ak ste podnikateľ/ka, prispejte nám sponzorskou zmluvou.
  Prispievajte na činnosť, alebo na konkrétny problém.

Bez Vašej pomoci nemôžeme existovať.

Naše číslo účtu je:

FIO Banka – SK5983300000002901139148

Ďakujeme Vám.