Kto sme

Sme neziskovou mimovládnou organizáciou. Chránime životné prostredie a vytvárame podmienky pre

trvalo udržateľný rozvoj nášho regiónu. Hľadáme spôsoby podpory obyvateľov a posilňujeme efektívnu

účasť občanov na rozhodovaní vo veciach verejného záujmu.

Cieľom nášho združenia je brániť prírodu a krajinu pohoria Vihorlat a jeho okolia, presadzovať

environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť , rozvíjať demokraciu a otvorenú občiansku

spoločnosť, podporovať rozvoj regiónu, posilňovať efektívnu účasť občanov na rozhodovaní o veciach

verejného záujmu.

+ + + + + + +

Stromy

V mestách Humenné a Snina sa zúčastňujeme správnych konaní a povoľovaní výrubov drevín v mestských lokalitách. Dávame stanoviská, a v opodstatnených prípadoch chránime verejnú zeleň.

Komunita

V obci Porúbka pri Humennom realizujeme pracovné, náučné ale aj oddychové stretnutia. Organizujeme kurzy, prednášky, náučné výlety do okolia. Snažíme sa o vytvorenie ekologického centra, ktoré bude slúžiť na ďalší rozvoj našich aktivít vychádzajúcich z poznatkov spoločenstiev fungujúcich na komunitnom spôsobe života v súlade s prírodou.

Kultúra

Organizujeme rôzne kultúrne akcie z alternatívneho umeleckého spektra. Ide o verejné prezentácie filmu, divadla, hudobných koncertov a fotografie, ktoré sa venujú ochrane prírody a ľudských práv či presadzovania trvalo udržateľného spôsobu života.

Vzdelávanie

Organizujeme prednášky a semináre zamerané na praktické využívanie miestnych zdrojov, ochranu života na Zemi, lokálnu ekonomiku a podporu miestnej sebestačnosti. Realizujeme vzdelávaco-poznávacie zájazdy a prechádzky do vzdialenejších ale i bližších kútov našich miest.

Turizmus

Podpora turizmu je podľa nás dôležitou súčasťou rozvoja regiónu. Naša krajina na to spĺňa všetky predpoklady. Je ale potrebné vedieť ako na to. Vytvárame možnosti pre všetky formy turistických činností, ktorých cieľom nie je ničiť prírodu ale naopak, vrátiť do nej život a podporiť život v mestách a na vidieku.