V auguste 2006 obce Zemplínske hámre a Kolonica oznámili vypracovávanie strategického dokumentu (t.j. územný plán obce). Obec Stakčín pripravuje doplnok do územného plánu obce. Predpokladáme, že budú snahy dostať projekt SZŠ Biele kamene do záväzných

Continue reading

Správa je k dispozícii na eia.enviroportal.sk Pripomienky k správe od niektorých organizácií: KST – Klub slovenských turistov Zelený kameň VLK Východné Karpaty

Jedno z najznámejších lyžiarskych stredísk v žilinskom regióne, Veľká Rača, smeruje do konkurzu. Pohľadávku bánk prednedávnom odkúpila spoločnosť 1. Tatranská akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave. Minulý týždeň sa nám nepodarilo zistiť, aké má s

Continue reading

Členovia rady Zeleného kameňa Viliam Bartuš info@zelenykamen.sk Štatutár – člen rady Vyučený vodár – kurenár, maturita strojár Od roku 1997 sa venujem práci v ochranárskych mimovládnych organizáciach a od roku 2000 celou dušou v lesoochranárskom

Continue reading

I. Základné ustanovenia Názov občianskeho združenia je Zelený kameň (ďalej len združenie). Združenie je dobrovoľnou, neziskovou organizáciou s právnou subjektivitou združujúcou občanov, ktorí realizujú ciele uvedené v čl. II. Sídlom združenia je Vihorlatská 1416, 069

Continue reading

VLK Východné Karpaty Ul. kpt. Nálepku 102 069 01 Snina Tel.: 0911 779 020 e-mail: vilo@wolf.sk www.wolf.sk KST – Klub slovenských turistov Junácka 6 832 80 Bratislava Tel.: + 421 2 49249223 Fax: +421 2

Continue reading

Občianske združenie Zelený kameň je nezisková mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody a krajiny predovšetkým pohoria Vihorlat a jeho okolia. Našim cieľom je popri ochrane prírody, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, rozvíjať otvorenú občiansku

Continue reading

Občianske združenie Zelený kameň je nezisková mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody a životného prostredia predovšetkým v pohorí Vihorlat a jeho blízkom okolí. Našim cieľom je popri ochrane prírody podporovať alternatívny spôsob života s dôrazom

Continue reading

OZ Zelený kameň Martin Oskorip Porúbka 79 06741 Chlmec, okr. Humenné email: info@zelenykamen.sk tel.: 0918 409 776

Ku každému cieľu vedú vždy dve cesty a to: krátka a jasná s vašou pomocou dlhá a nejasná bez vašej pomoci Ako organizácia existujeme výlučne na dobrovoľníckom prístupe a z darov našich členov a sympatizantov.

Continue reading