Mesiac: február 2017

Občianske združenie Zelený kameň je nezisková mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody a krajiny predovšetkým pohoria Vihorlat a jeho okolia. Našim cieľom je popri ochrane prírody, presadzovať environmentálnu, sociálnu a ekonomickú spravodlivosť, rozvíjať otvorenú občiansku

Continue reading

Občianske združenie Zelený kameň je nezisková mimovládna organizácia zameraná na ochranu prírody a životného prostredia predovšetkým v pohorí Vihorlat a jeho blízkom okolí. Našim cieľom je popri ochrane prírody podporovať alternatívny spôsob života s dôrazom

Continue reading